Struktura delovanja Zveze

Skupščina:
skupščino predstavljajo vse aktualne članice Zveze.

Upravni odbor:
članice, predsednik, namestnik predsednika, tajnik, blagajnik, predsednik disciplinske komisije in predsednik nadzornega odbora.

Disciplinska komisija:
predsednik: Rok Železnik in
člana: Mirjana Brelih, Nejc Novak.

Nadzorni odbor:
predsednik: Gregor Škerl in
člana: Igor Philip Ernst, Timothey Black.

Funkcije in funkcionarji Zveze:
predsednica: Tanja Cvetrežnik,
namestnika predsednice: Damijan Petek, Božidar Radišič,
tajnica: /
blagajnik: Anton Merčun.